Kontakt

Workshops

Workshops og foredrag

Jeg tilbyder foredrag og workshops til virksomheder, institutioner og organisationer.

Foredrag og workshops skræddersyes efter jeres behov og kan være både teoretisk/forskningsbaseret og/eller oplevelsesorienteret. Jeg plejer gerne at kombinere viden og oplevelse af mindfulness på egen krop som et spændende og levende program.

Workshops kan være af forskellig art

Det kan være alt fra fyraftensmøder, hele retreatdage for fagpersonale, weekendkurser (interne eller eksterne), workshops på skoler for lærere eller elever, eller man kan invitere mig til at bringe mindfulness ind i et andet forløb som gæstelærer, i en relevant sammenhæng på øvrige kurser eller arrangementer.

Jeg har lavet flere korte workshops for virksomheder og arbejdspladser for fagpersonale og ledere. Særligt har jeg erfaring med faggrupper inden for sundhed og behandling og lærere/pædagoger, men har også undervist på store danske produktionsvirksomheder. Som tidligere jobguide, praktikvejleder og konsulent har jeg arbejdet med rigtig mange virksomheder, kommuner og organisationer og er meget omstillingsparat til at indgå i netop den kultur, der hersker på stedet.

Jeg har også lavet korte workshops for skoleklasser og elevråd, med det formål at få nye grupper til at lære hinanden at kende og skabe grobund for teambuilding og samarbejde. Jeg har efterhånden en solid erfaring med at undervise unge og børn i alle aldre i mindfulness og bevægelse, så det er alderssvarende, sjovt og spændende for alle.

Jeg holder også workshops for familier med yngre børn og formidler viden og erfaring om, hvordan mindfulness kan gavne hele familiens sundhed, trivsel og sociale miljø. Som familieterapeut arbejder jeg ud fra et helhedsorienteret systemisk familiesyn, inspireret fra min Kempler-uddannelse.

 

Foredrag kan handle om temaer som

  • Stress & mindfulness – i teori og praksis
  • Mindfulness på arbejdspladsen
  • Mindfulness til unge
  • Mindfulness i skolen (baseret på forskningsprojekt Stressfri Ungdom) – læs særligt tilbud om foredrag til skoler
  • Introduktion til Mindfulness i Skolen efteruddannelsen v. CMIS
  • Mindfulness i familien / forældreskabet
  • Mindfulness/MBSR – hvad er det, og hvad er det ikke?
  • Den filosofiske baggrund for mindfulness

 

Virksomheder beretter

“I efteråret 2013 gennemførte Rikke et 8-ugers MBSR forløb for 33 kommunalt ansatte folkeskolelærere, inklusioncenterlærer- og pædagoger i samarbejde med Silkeborg Kommunes HR-personale afdeling. Pilotprojektet blev evalueret og effektmålt efter forskningsbaserede instrumenter i en 4-siders rapport:

Derfor bliver den endelige konklusion, at mindfulness klart kan anbefales som metode til at blive bedre til at håndtere de stresspåvirkninger, som livet fordrer. Anbefalingen fremadrettet fra HR-sektionens side er derfor at pege på det tilbud om mindfulnessforløb, som ligger i Silkeborg Kommunes eksisterende Sundhedsordning. Ønsker man som driftsafdeling at tilbyde mindfulnessforløb ude på ens arbejdssteder kan den her anvendte underviser varmt anbefales.”

Mads Østergaard Simonsen

Cand.psych.aut

HR- og Arbejdsmiljøkonsulent

HR Organisation & Personale Silkeborg Kommune

 

“Rikke introducerede vores lederteam til Mindfulness og til hvordan det i en travl hverdag kan bruges til at slappe af, fokusere samt genopbygge sin energi. Kurset var en god blanding af teori og praktiske øvelser og deltagerne både forstod og mærkede på egen krop, hvad Mindfulness handler om. Rikke ledte os på sin rolige og tillidsvækkende måde gennem alle øvelser og fik alle godt med trods det uvante territorium for mange. Lederne var begejstrerede for eftermiddagen og har også efterfølgende udtrykt glæde over at kunne anvende Rikkes guidede øvelser derhjemme. Bestemt en god og lærerig oplevelse for os alle!”

HR Partner Anne Katrine Bauer, Danfoss A/S

 

“I december 2011 havde vores firma den fornøjelse at have Rikke Braren Lauritzen til at afholde en kursusdag i Mindfulness for os. Rikke var en dygtig og behagelig formidler og afviklede et veltilrettelagt kursus som både var teoretisk og praktisk funderet. Rikke var velforberedt og leverede en relevant og spændende kursusdag med mange praktiske øvelser og brugbare værktøjer til, hvordan vi selv kan arbejde videre med Mindfulness i vores hverdag.”
Jette Stenlev, leder af Cooperative Learning DK”

 

Stress, Mindfullness og Meditation

”Rikke Braren Lauritzen gennemførte i 2009 – 2010 et forløb for ca. 100 medarbejdere på ældreområdet i Favrskov kommune, Medarbejdergruppen havde meget forskellige forudsætninger i forhold til emnet, og bestod af både social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, administration og teknisk personale. På sin egen helt nærværende måde fik Rikke formidlet kursusindholdet, til præcis de mennesker der var på kurset den enkelte dag. Medarbejderne gav udtryk for ”Det her kan vi bruge i hverdagen”, og at de efterfølgende ikke kun brugte deres nyerhvervede viden på arbejdspladsen, men også  i privatlivet blev der flyttet noget.

Rikke videregav information om stress begrebet på en helt ny måde, og fokuserede på selve stress forløbet og menneskets egen håndtering af mestringsstrategier. Samtidig fik hun introduceret os til mindfullnes på en jordnær måde, hvor deltagerne via øvelser fik det afprøvet, og dermed fik begrebet afmystificeret. Hvis du ønsker øget fokus på trivsel og nærvær i din organisation, kan jeg varmt anbefale et forløb med Rikke Brahen Lauritzen. Du kan være sikker på at det sætter spor efterfølgende.”

Distriktsleder Pia Hedegaard, Distriktet ”Plejecentre Favrskov nord” Favrskov kommune.

 

Hvor foregår det?

Jeg kan enten inviteres ud til jeres virksomhed, kursuscenter, institution, skole el. lign. eller jeg kan være behjælpelig med at booke lokaler for jer. 

Foregår det hos jer i egne lokaler, beregner jeg honoraret i forhold til transporttid. Jeg kan medbringe udstyr til mindfulness og yoga til op til 20 personer.

 

Hvad koster det?

Honorar for 1 times foredrag er ml. 3000-5000 kr. + moms, afhængig af deltagerantal. Prisen inkl. materialer som hand-outs, tilsendelse af powerpoints og eventuelt efter aftale guidede lydfiler eller adgang til mit Onlinekursus.

Honorar for en hel dagsworkshop i eksterne lokaler koster mellem 12.000-15.000 kr. + moms (normalt ml. 3-6 timer) afhængig af deltagerantal.

 Kontakt mig under beskeder, mail eller telefon, så finder vi en løsning der passer til jeres institution eller virksomhed.

Tilmelding