Kontakt

Supervision

Supervision i mindfulness

Individuel supervision til mindfulness undervisere og mindfulness studerende

Direkte eller indirekte supervision

HOS CERTIFICERET MBSR Rikke Braren Lauritzen

Hvorfor supervision i mindfulness?

Når man beskæftiger sig med undervisning, vejledning og behandling af mennesker, er det nødvendigt at få sin praksis til eftersyn nu og da. Supervision er et fremragende redskab til at få kigget sin undervisningspraksis efter i sømmene, både som en sikkerhed for kursisterne eller klienterne og for en selv som fagperson. Mindfulness handler altid om at være tilstede med respekt for egen og den andens integritet.

Når man som underviser arbejder ind i det relationelle, er man altid til stede både som fagperson, og som det menneske man træder frem som i relationen. I alle relationelle forhold, som en undervisningsituation er, foregår både bevidste og ubevidste situationer, som berører os og sommetider ryster os. Kunsten er at kunne integrere mindfulnesspraksissen til at omhandle alle situationer.

I mindfulness undervisning som i al anden undervisning kan vi opleve god kontakt til vores kursister, at undervisningen flyder, og at vi gør det godt. Andre gange kan vi stå over for svære situationer med kursister eller klienter som reagerer på svære oplevelser, og hvor man kan føle sig rådvild som underviser/behandler. Det vil altid variere fra gruppe til gruppe med de mennesker der er tilstede, og hvad de og du selv bringer ind i rummet.

Derfor er undervisning aldrig statisk men altid dynamisk og kunsten er at kunne være tilstede med forandringen og forny sig igen og igen. Helt i tråd med mindfulness-praksissen. Som underviser beror dine kompetencer på din erfaring, viden og formidlingsevne – men i lige så høj grad om du er i stand til at være til stede i undervisningen, også eventuelt når der opstår udfordringer i samspillet og relationen til kursister.

God mindfulnessformidling fordrer at man som underviser har en så solid og dyb egenpraksis og kropsliggørelse af mindfulness i sig selv, at man kan være til stede i det relationelle, også i de situationer hvor det er allersværest at være til stede og holde rummet åbent og undersøgende for alle.

Den særlige evne til at være med alt det der er til stede i lokalet, er både udfordrende og helende for os selv og for vores kursister. Det er min erfaring at supervision i mindfulness kan være noget af det smukkeste og givende for ens egen praksis og fordybelse, som i virkeligheden er det mest værdifulde vi giver videre til andre.

Gennem supervision tilbydes du muligheden for at få din undervisningspraksis til eftersyn, med udgangspunkt i det som du selv oplever at have behov for at undersøge nærmere. Vi vil i fællesskab opdage dine styrker og svagheder, og komme omkring hele din fagperson, naturligvis altid med respekt for det du selv ønsker at gå ind i.

Supervision er ikke terapi, men du kan naturligvis komme i berøring med et personligt lag, og få hjælp gennem supervisionen og mindfulnesspraksissen til at kigge nærmere og blive klogere på dig selv. Supervisionen kan være både direkte med observation i undervisningen, eller indirekte sammen med mig alene, og det kan være i grupper som kollegial supervision.

 

Lidt om min baggrund som supervisor

Jeg er uddannet psykoterapeut og familieterapeut og har lært rigtig meget om supervision under min uddannelse, både i teori og som egen- og gruppesupervison, og i mit arbejde som terapeut for andre. Som en del af min uddannelse til MBSR-lærer har jeg gennemgået to runder med supervision på mine 8-ugers MBSR forløb som jeg modtog hos en af de mest anerkendte MBSR seniorlærere i USA Bob Stahl.

Dette forløb over næsten et år fik jeg utrolig stort udbytte af og har lært meget at give videre til andre. Jeg har desuden haft to supervisionsgruppeforløb i Interpersonel Mindfulness med seniorlærer Phyllis Hicks, og har deltaget i flere supervisionsgrupper over længere tid med danske MBSR-kolleger. Mindfulness supervisionen har på mange måder styrket min egen integritet som underviser, hvilket jeg gerne vil hjælpe andre til at opleve.

I dag er jeg certificeret i MBSR og har været tilknyttet Center for Mindfulness, UMASS som freelancekonsulent og har erfaring med de vurderingskriterier der anvendes internationalt når en MBSR-lærer vurderes til certificering. Jeg har desuden deltaget på en forskningsbaseret efteruddannelse til “certified MBSR/MBI:TAC rater” hos UCSF/CFM i USA og Bangor/Oxford University og i et internationale netværk, der søger at styrke og sikre kvalitet og integritet i mindfulness formidlingen.

 

Nye forskningsudviklede kompetenceområder til vurdering af “god mindfulness undervisningspraksis”

Førende forskere ved Oxford og Bangor University i England har de seneste år udviklet et vurderingssystem, der giver mulighed for kvalificeret at kunne undersøge mindfulness-underviserens kompetencer, og det er disse kriterier der også ligger til grund for de internationale certificeringskriterier. Mindfulness-based Interventions Teaching Assessment Criteria eller forkortet kaldt MBI:TAC består af seks domæner/kompetencer, som jeg her har oversat til dansk:

 

Domæne 1: Dækning, hastighed og organisering af mindfulness sessionen i forhold til curriculum

Domæne 2: Relationelle færdigheder

Domæne 3: Kropsliggørelse af mindfulness

Domæne 4: Guidning af mindfulness praksisser

Domæne 5: Afdækning af kursustemaer gennem interaktiv inquiry og didaktisk undervisning

Domæne 6: Etablering af gruppemiljø for læring

 

(Kilde: Rebecca Crane, Willem Kyuken, Mark Williams m.fl. Bangor, Exeter & Oxford University 2012)