Kontakt

Om

Om Klinik for Mindfulnessterapi

Etableret i 2010 af Rikke Braren Lauritzen,  47 år, mor til søn på 21 og datter på 17 (samt lille bomuldshund), med bopæl i Aarhus.

Jeg er egentlig uddannet cand. mag./lingvist i fremmedssprog (fransk og engelsk) og Interkulturelle Studier og startede mit arbejdsliv inden for integration, hvor jeg i 13 år var ansat på et sprogcenter som underviser, jobguide og projektkonsulent. Jeg har desuden arbejdet som virksomhedskonsulent på Jobcenter Silkeborg også i integrationsteamet.

Jeg har over 20 års undervisningserfaring og pædagogisk udviklingsarbejde i bagagen – og brænder for formidling, og særligt når det handler om mennesker og deres veje til heling, selvomsorg og empowerment.

Efter færdiggjort 4-årig uddannelse til psykoterapeut og familieterapeut (Kempler), valgte jeg at tage springet og startede op som selvstændig terapeut på fuldtid i 2012. Et valg jeg aldrig har fortrudt.

I dag møder jeg alle forskellige mennesker i mit arbejde, både børn, unge, voksne og ældre, private, professionnelle, grupper og individuelle – og familier.  Et virke hvor jeg er i kontakt med mennesker af al forskellig herkomst, profession og kultur, i menneskemøder der lærer og nærer mig; både personligt og fagligt. Særligt udsatte grupper, herunder børn og unge “på kanten”, har en særlig plads i mit hjerte.

Mit arbejde med mindfulness kommer af min passion for meditation helt siden ungdomsårene og har været en fast del af min dagligdag i over 20 år. Men jeg deler også gerne ud af min egen historie som tidligere stressramt, og hvorfor mindfulness i mange år også har været min egen medicin, “hjælp til selvhjælp”. Jeg formidler mindfulness ud fra kropsliggørelse og integration i eget liv, learning-by-living, og har en stor interesse for området krop-sind og dets forbindelse og betydning for vores heling, sundhed og trivsel.

Min efterhånden livslange meditationspraksis startede, da jeg som ung boede med min eksmand på en alternativ folkehøjskole, der var særlig inspireret af Rudolf Steiners antroposofi og meditation. Dette inspirerede mig til at søge mere indsigt i meditation, og jeg har siden fulgt adskillige meditations- og kropsorienterede kurser bl.a. på Vækstcenteret ved Jes Bertelsen m.fl.

Siden 2008 har jeg været meget optaget af den buddhistiske filosofi og meditationstræning og er i dag tilknyttet et tibetansk buddhistisk center Rangjung Yeshe Gomde, hvor jeg får anvisninger af mine tibetanske lærere Tsoknyi Rinpoche og Chökyi Nyima Rinpoche. Dette har også medvirket til mine spændende pilgrimsrejser og klosterophold i Asien, herunder i Nepal, Bhutan, Thailand og Sydkorea.

I dag følger jeg en to-årig facilitator-uddannelse i “bodhitræning” ved min danske meditationslærer Erik Pema Kunsang. Jeg har altså gennem nu mange år fået uddannelse og træning inden for meditation og den livsanskuelse der ligger bag, og føler mig tryg ved at kunne vejlede andre.

For ca. 5 år siden blev jeg første gang introduceret til den mere traditionelle Iyenga yoga ved Tanja Gröner i Silkeborg og har siden haft en fast yogapraksis, som jeg i dag også har udbygget til at efteruddanne mig i formidling af yoga til børn og unge hos Lille Yogahus.

Min faglige interesse for mindfulness fik mig ansporet til at starte på den internationale uddannelse til MBSR-lærer i USA ved Center for Mindfulness UMASS, hvorfra jeg i efteråret 2015 fik min certificering og refereres til af CFM. Jeg har modtaget undervisning af de dygtigste og mest erfarne MBSR seniorlærere i verden, herunder ved grundlæggeren af MBSR Jon Kabat-Zinn og min supervisor Bob Stahl. Desuden er jeg videreuddannet i overbygningen i Interpersonel Mindfulness Program (IMP).

Jeg har fungeret som freelancekonsulent for CFM og har fulgt en forskningsbaseret efteruddannelse som supervisor og tilbyder bl.a. på den baggrund supervision til andre mindfulnessundervisere, behandlere og lærere/pædagoger.

Og jeg rejser gerne ud og holder foredrag, laver workshops og kurser både i Danmark og udlandet, både til individuelle, grupper, virksomheder, skoler og familier. Min store forkærlighed for at afholde stilhedsretræter udmønter sig i mindst én årlig mindfulness retræte, som jeg elsker at undervise på – ud fra stilheden.

Jeg mener, at mindfulness har potentiale til at bibringe såvel voksne, unge, børn og familier gode daglige redskaber til ro, indsigt, fordybelse og medmenneskelighed, og jeg er særligt optaget af at udvikle og fremme mindfulness på danske skoler. I 2015-17 udviklede jeg på baggrund af en bevilling fra Undervisningsministeriet et omfattende forskningsevalueret Mindfulness i Skolen e-læringsprogram med en MindfulSkoleApp “STOP”, som i dag bruges gratis af skoler og særligt af de unge elever.

I 2016 var jeg medstifter af Center for Mindfulness i Skolen (CMIS), der er en aktiv frivillig forening, der arbejder for at udvikle bæredygtige projekter og efteruddannelse til gavn for danske skoler, lærere og elever. Vi samarbejder med lærerinstitutioner og er aktivt med i netværksgrupper om udvikling og kvalitetssikring af pædagogisk mindfulness. Dette arbejde ligger jeg rigtig mange kræfter og positive aspirationer ind i, netop fordi det handler om det allervigtigste vi har; vores næste generation!

Jeg er tillige meget optaget af den forskning, der foregår inden for feltet “Contemplative Education” og håber at kunne bibringe med min viden og erfaring til dette felt.

Tidligere var jeg medstifter af Mindfulness Foreningen Danmark og er stadig med på frivillig basis, med det mål at skabe fællesskaber med andre fagfæller inden for området. Desuden er jeg tilknyttet et meget bæredygtigt skoleprojekt i Nepal som fundraiser og gæstelærer på en nonneskole i Nepal “The Tsoknyi Gechak School”, hvor jeg i 2016 udviklede og underviste et 6 ugers forløb i Mindful Schools Curriculum for nonnepiger fra 0.-10. klasse samt deres lærere.

Endvidere er jeg forfatter til en lille række artikler på dansk og engelsk om mindfulness og mindfulness i skolen, og stiller også op som frivillig redaktør på MindfulnessGuiden, Levekunst Art of Life, og Tidsskrift for Psykoterapi.

Jeg følger de etiske retningslinjer for psykoterapi (Psykoterapeutforeningen Danmark) og mindfulness/MBSR (Mindfulness Foreningen Danmark) og tager udgangspunkt i de internationale retningslinjer for “god mindfulness-undervisning” (udstedt af The UK Mindfulness Network, 2011).

Du er velkommen til at læse mit formelle CV og min professionnelle profil på LinkedIn, hvis du vil vide mere om mig.

CV

Mindfulness i skolen projekt på Tsoknyi Gechak School i Kathmandu, Nepal

Oktober – november 2016

Her kan du læse min artikel og den fulde rapport om det projekt jeg har været frivillig lærer på i Nepal.

Artikel: “Bringing Mindfulness back to its buddhist roots”

Fuld rapport med flotte fotos: Projektrapport Mindfulness i Nepal