Mindfulness & samtaler til unge

 

Forløbet kan være individuelt eller i en mindre gruppe med andre på din alder

 

Til dig som er ung og mangler gode redskaber til bedre trivsel

 

Flere og flere unge henvender sig til mig, fordi de trives dårligt i deres hverdag. De kommer med problemer som skolestress, koncentrationsbesvær, lavt selvværd, indestængt vrede, følger af mobning, angst, depression, spiseforstyrrelse, manglende livsglæde, konflikter med andre, svære familierelationer og andet. 

Ungdomsårene kan være vanskelige, da der er mange krav og forventninger, og den nye identitet som snart voksen kan være svær at hitte rede i. Dertil kommer nye udfordringer med venner, kærester og måske gruppepres. Måske er du ung og kender til at føle dig ensom og forkert og ikke forstået af andre og mangler fortrolige at tale med om det.

Det kan også være at du gerne vil lære dig selv bedre at kende og få redskaber der styrker dit mentale og følelsesmæssige helbred, også selvom du fungerer godt men fordi du gerne vil passe på dig selv forebyggende. Der er ganske enkelt ikke en rigtig eller forkert årsag til at være nysgerrig på hvad mindfulness er og kan bringe dig, og alle kan lære et, hvis der er motivation.

 

Lidt om min erfaring:

Jeg kan tilbyde dig som er ung et forløb enten individuelt eller i en gruppe, hvor vi sammen undersøger det, som er svært for dig. Jeg har en solid erfaring med at hjælpe unge som dig til at kunne overskue din situation igen, få ny energi og livslyst og mere ro og nærvær ind i din dagligdag. Der er ingen problemer der er så store, at de ikke kan håndteres, hvis man rækker ud efter hjælpen.

Jeg har både haft unge kvinder og mænd i individuelle forløb, og jeg har kørt undervisningsforløb i mindfulness i skoler både for almindelige skoleklasser og også for unge som ikke har det nemt. Desuden er jeg selv mor til to teenagere, min søn på 19 og datter på 15 år og kender til de problemer og vilkår der er blandt unge.

Jeg har rigtig gode erfaringer med at bruge mindfulness til unge mennesker som dig, og kan give nogle konkrete redskaber at tage i brug, lige når du står i de sværeste situationer. Her kan mindfulness være en virkelig god metode at lære og også på lang sigt i dit voksne liv. Jeg har også studeret hvordan mindfulness skal formidles til unge ud fra den forskning der findes, og jeg har selv bidraget med praksisforskning til området. Det er et område jeg virkelig mener peger ind i fremtiden for både voksne, børn og unge og hele vores måde at være til stede på i forhold til os selv og hinanden.

 

   

 

Hvordan foregår det?

Mindfulness skal trænes langsomt op som en "opmærksomhedsmuskel", og derfor bygger jeg forløbene op over minimum 8 gange, hvor du kommer i min klinik under trygge rammer, og vi laver øvelserne sammen.

Vi arbejder også med de tanker og følelser du har, og du får redskaber til at få vendt de negative tankesæt til nogle mere gavnlige og positive. Du lærer dig selv at kende på en måde, som du altid har med dig fremover.

Hver session indeholder en undervisningsdel med psyko-edukation som passer til din alder, og vi taler sammen om, hvad du tænker, og hvordan du kan relatere det til dig selv. Herefter praktiserer vi øvelser, og du får en arbejdsbog med hjem med opgaver, som du kan registrere i en personlig dagbog. På den måde bygges mindfulness træningen op trin for trin, i takt med at du får større bevidsthed om, hvordan du kan hjælpe dig selv i svære situationer.

Sessionerne er på 1 time pr. gang og er varierede og motiverende, og hvor vi mest arbejder oplevelses- og kropsorienteret på yogamåtter på gulvet.

Det er altid muligt for dig at ringe til mig, og jeg følger dig tæt undervejs. Det er også vigtigt, at du ved, at jeg har tavshedspligt, så det du fortæller mig kommer ikke videre til andre og heller ikke til dine forældre. På den måde kan du få et rum, hvor du kan være dig selv, og hvor du kan få slappet af og komme til kræfter og få ny energi.

Du kan komme efter skole eller uddannelse om eftermiddagen.

Dine forældre er dog meget velkomne til det første introduktionsmøde, hvor du møder mig og hører om, hvad du kan forvente, og hvordan vi skal arbejde sammen.

 

Materialer:

Jeg har udviklet en app med 16 forskellige mindfulnessøvelser til unge mennesker, der hjælper til mere ro, koncentration, balance, glæde, og accept af dig selv, som den du er.  Det kan være en kropsskanning, en guidet åndedrætsøvelse, forskellige siddende meditationer, yogaserier, sanseøvelser, m.m. Jeg arbejder særligt med øvelser der fremmer din egen venlighed og omsorg for dig selv, og som også kan forbedre dine relationer til andre, dine venner, kæreste, familie osv.  Øvelserne har en tydelig effekt på, hvordan du oplever dig selv og andre.

Alle øvelserne er på 5-10-15 eller max 20 minutter, da man forskningsmæssigt har fundet ud af, at det er passende til din aldersgruppe.

Jeg har desuden udviklet et omfangsrigt online læringsprogram der snart kan bruges af alle unge, hvor du har adgang til materialer, film, øvelser og opgaver.

 

 

Ekstra tilbud: 

Hvis du ønsker det, er det muligt for dig at besøge min gode venindes to heste som står i fold på hendes landsted lidt uden for Silkeborg. Kontakten til hestene enten ved at klappe dem, strigle eller fodre dem eller måske prøve en lille rundtur på hest, kan være en måde for dig at komme godt ned i kroppen og mærke nærværet sammen med hestene. Dette tilbud kan vi integrere i dit forløb, hvis du føler for det.

 

Mulighed for gruppeforløb:

Forløbene kan også være som små trygge og fortrolige grupper, hvis I er flere unge der passer sammen.

Et gruppeforløb foregår efter skole eller sidst på eftermiddagen i min klinik, hvor vi hurtigt får skabt en tryg atmosfære og kommer tæt på hinanden. Du afgør selv, hvor meget du vil fortælle i gruppen, og kan også altid tale med mig alene sideløbende, men det at have en gruppe der både lytter og fortæller og kan genkende dine oplevelser selv, er guld værd og meget lærerigt.

I en gruppe kan vi også arbejde med interpersonel mindfulness, som giver meget nyttige redskaber til at være sammen med hinanden på en nærværende og venlig måde, som kan omsættes til vores daglige liv blandt andre. 

 

Hvad koster det?

Prisen for et 8-ugers forløb er med studenterrabat og koster 500 kr. pr. session, dvs. 4000 kr. momsfrit som behandlingsforløb over 8 uger. Det er altid muligt at lave en afdragsordning eller betale uge for uge. Introduktionssamtalen er gratis. Efter første samtale, afgør du om du vil starte et forløb og herefter er tilmeldingen bindende.

Prisen for et gruppeforløb over 8 gange er 3500 kr. og momsfrit hvis det er som behandling. En gruppe kan starte op, så snart der er minimum 4 deltagere.

Skriv eller ring til mig, så finder vi en ordning der passer alle. 

 

Du kan læse en ungs beretning fra sit forløb eller min artikel om Mindfulness i Skolen

Kontakt: Rikke  2342 5604

Cert. mindfulness/MBSR-lærer, psyko- og familieterapeut MPF, tidligere lærer og grundlægger af dansk Mindfulness i Skolen program.

 

 

Ekstra ressourcer:

Du er også velkommen til at følge facebooksiden: Mindfulness i skolen, hvor jeg ofte poster nyheder, artikler, materialer til brug for alle. 

  

 Her kan du læse lidt mere om hvad Mindfulness er og hvorfor det kan bruges til unge privat eller i skolen

 

Hvad betyder ordet mindfulness?

Mindfulness betyder, at vi er nærværende og opmærksomme på det, vi oplever. Ordet er engelsk og kan oversættes til dansk som "Bevidst nærvær" eller "Fuld opmærksomhed". Mindfulness betyder egentlig i ordets oprindelige forstand, "ikke at glemme at være opmærksomme på nuet".

 

Hvad er definitionen?

Mindfulness er blevet defineret som: "at være fuld opmærksom fra øjeblik til øjeblik på en bestemt måde og uden at dømme".

 

Hvor kommer det fra og hvornår?

Metoden oprinder faktisk helt tilbage for ca. 2500 år siden i den østerlandske tradition, hvor man fandt ud af, at meditation var en måde at få fred i sindet og udvikle kærlig venlighed til alle. 

 

Hvem kan lære det?

Alle kan lære mindfulness, fordi det er en medfødt evne vi har til at være opmærksom på det vi oplever i det ydre og i det indre. Vi adskiller os fra dyrene ved vores evne til at være bevidst om vores oplevelser i kroppen, vores tanker og følelser og vores handlinger.

Bevidstheden, det at vi ved af noget, gør os i stand til ikke kun at handle ud fra vores instinkter som dyrene, men med overvejelser og fornuftig skelnen mellem hvad der er bedst for os i forskellige situationer, og i hvad der er også tjener andre bedst.

 

Hvordan lærer man det?

Mindfulness er som en muskel der skal trænes op. Metoden er simpel, men ikke altid nem at udføre. At lære sig selv at gå tilbage til nuet, hver gang vi bliver distraheret af ydre eller indre impulser, kommer ikke af sig selv, kan kræver træning, som med alt andet. Mindfulness opstår, hver gang det lykkes os, at være fuldt tilstede her-og-nu, uden at være distraheret af andre ting, og vi træner det hver gang, vi husker at komme tilbage til nuet. Jo bedre vi bliver til at være i kontakt med os selv indeni, jo nemmere er det at træffe de rette valg i alle situationer.

Men det skal opleves og erfares for at læres. Det kan ikke læres med hovedet! For det er i kroppen, vi lever og trækker vejret. Kroppen er altid med os og er derfor det sted, hvor det er indlysende at træne at være opmærksomt nærværende. Det er en gradvis metode som starter med opmærksomhed på sanser, kroppen og åndedrættet og bygges videre til også at omfatte vores tanker og følelser, handlinger, reaktioner og relationer. Mindfulness kan omsættes til at handle om hele vores daglige liv.

 

Hvad kan det hjælpe mig med som ung?

Som ung er du i gang med en kæmpe udvikling både i det indre og det ydre, hvor du går fra barn til voksen. Det kan for nogen virke forvirrende at skulle træffe så mange valg og beslutninger om fremtiden, og det kan være, at både du selv og andre omkring dig stiller store krav til din præstation. Med mindfulness kan det blive nemmere for dig at "stå i orkanens øje", fordi du kan få oplevelsen af at "stå fast i dig selv". Jo bedre vi er "forankret" i os selv, jo nemmere er det at træffe de rette valg i alle situationer. Så mindfulness kan give dig det faste ståsted.

På samme måde kan mindfulness være en hjælp til dig, når du skal koncentrere dig om opgaver, og situationer hvor du har brug for at skærpe din opmærksomhed. Mindfulness virker meget positiv på hjernens funktioner og modvirker stress og forvirring.

Som ung er det vigtigt at føle sig som en del af gruppen, og man kan være sårbar over for at blive inkluderet i fællesskabet. Mindfulness forbinder mennesker, fordi vi gennem kendskab til os selv også får nemmere ved at mærke og forstå andre. Man kan sige det sådan, at jo bedre vi bliver til at værdsætte os selv, jo mere venlighed har vi til overs for andre. Det er som en positiv dominoeffekt.

 

Hvorfor er det godt at lære i skolen?

Skolen er det sted, du opholder dig en stor del af dagen og derfor et oplagt sted at lære mindfulness. På lige fod som at lære fysisk bevægelse, er det også gavnligt at træne opmærksomhedsmusklen og styrke dit mentale helbred.

I skolen er du hele tiden i situationer, hvor der kan opstå stress, konkurrence, konflikter, mobning, eksamenspres osv. Det er i disse situationer, hvor du har allermest brug for mindfulness. Så skolen er et godt miljø til at træne det i og sætte det direkte i aktion, når du har behov for det.

Det at lave mindfulness sammen som klasse eller som hele skolen, skaber sammenhold og samhørighed, og der er mulighed for at dele oplevelserne med andre. Du kan selvfølgelig også lave øvelserne for dig selv hjemme (og det anbefaler vi meget), men i klasserummet har det en ekstra sidegevinst, at man kan træne det sammen, for eksempel i kommunikation med andre.

På den måde er alle i samme båd, og selvom du måske ikke er så god til matematik, kan du sagtens være rigtig god til at lave mindfulness, så det er også muligt at opleve andre og nye sider af sig selv.

Og det er både for piger og drenge, fordi alle er mennesker med de samme evner og behov.

 

Hvad kræver det?

Det kræver sådan set ikke andet, end at du følger instruktionerne og laver øvelserne. Selvfølgelig får du det udbytte som svarer til den energi du lægger i træningen, som med så meget andet.  Det er vigtigt, at du selv kan se meningen med det og er motiveret for at lære det, for ellers risikerer du hurtigt at give op. Motivationen skal gerne bygge på, at du rent faktisk mærker, at det giver dig et udbytte.

 

Hvornår skal man ikke lave det?

Måske har du nogle særlige udfordringer, det kan være fysisk eller psykisk som kan gøre det vanskeligt for dig at træne mindfulness, eller som gør dig usikker på om det er det rigtige for dig.

Derfor er det vigtigt, at du kun laver øvelserne i den grad du selv føler passer til dig og dine egne behov og grænser. Du skal aldrig føle dig tvunget til at lave øvelserne og kan altid bede om at lave en anden aktivitet i klassen f.eks. ligge og lytte til noget stille og rolig musik, eller male i en mindfulness malebog, eller hvad du aftaler med din lærer. Det skal altid være frivilligt at lave det, men omvendt kan det også først læres og forstås ud fra "learning-by-doing".

Du har altid mulighed for at søge råd hos din lærer, før du begynder på mindfulness. Ingen spørgsmål er for store eller små.

 

Hvornår kan man bruge det?

Du kan træne mindfulness i alle situationer: Når du sidder, spiser, går, cykler, går i bad, spiller fodbold, er sammen med andre, snakker, lytter, laver lektier eller online-test - i alle hverdagens små og store aktiviteter, kan du anlægge den bevidste opmærksomhed på at være til stede og bringe opmærksomhed til din krop, åndedræt, tanker, følelser, reaktioner osv. Selv når du står i kø i kantinen, kan du træne din tålmodighed og accept af nuet. På den måde er mindfulness et spændende "studie" i at blive klogere på sig selv og verden.

 

Hvor længe virker det?

Jo mere du træner det, jo bedre og længere virker det. Så simpelt er det, nøjagtig som så meget andet: Det virker, fordi du gør det! Derfor er mindfulness en livslang aktivitet, som du hele tiden kan blive dygtigere til og blive ved med at undersøge. Mindfulness kan give en indre ro, balance og overskud, der smitter af på mange andre ting.

 

Check din motivation!

Vigtigt fra starten er, at du først gør dig din motivation klar. Hvorfor vil du gerne lære mindfulness, og hvad tænker du skal komme ud af din træning i mindfulness? Det er din motivation, der hjælper dig til at komme i gang og fortsætte med træningen, fordi du har gjort op med dig selv, at du ønsker noget godt til dig selv ved at gøre det!

 

 

 

 

AT LEVE I NUET ER LIVETS TEKNIK

OG ALLE FOLK GØR DERES BEDSTE.

MEN HALVDELEN VÆLGER DET NU, DER GIK,

OG HALVDELEN VÆLGER DET NÆSTE.

 

- PIET HEIN