SUPERVISION I MINDFULNESS

 

INDIVIDUEL SUPERVISION TIL MINDFULNESS UNDERVISERE OG STUDERENDE

direkte eller indirekte supervision

 

 

HOS CERTIFICERET MBSR & DANSK KONSULENT V. CENTER FOR MINDFULNESS, UMASS

 

 

 

Hvorfor supervision i mindfulness?

Når man beskæftiger sig med undervisning, vejledning og behandling af mennesker, er det nødvendigt at få sin praksis til eftersyn nu og da. Supervision er et fremragende redskab til at få kigget sin undervisningspraksis efter i sømmene, både som en sikkerhed for kursisterne eller klienterne og for en selv som fagperson. Mindfulness handler altid om at være tilstede med respekt for egen og den andens integritet. Når man som underviser arbejder ind i det relationelle, er man altid til stede både som fagperson, og som det menneske man træder frem som i relationen. I alle relationelle forhold, som en undervisningsituation er, foregår både bevidste og ubevidste situationer, som berører os og sommetider ryster os. Kunsten er at kunne integrere mindfulnesspraksissen til at omhandle alle situationer.

I mindfulness undervisning som i al anden undervisning kan vi opleve god kontakt til vores kursister, at undervisningen flyder, og at vi gør det godt. Andre gange kan vi stå over for svære situationer med kursister eller klienter som reagerer på svære oplevelser, og hvor man kan føle sig rådvild som underviser/behandler. Det vil altid variere fra gruppe til gruppe med de mennesker der er tilstede, og hvad de og du selv bringer ind i rummet. Derfor er undervisning aldrig statisk men altid dynamisk og kunsten er at kunne være tilstede med forandringen og forny sig igen og igen. Helt i tråd med mindfulness-praksissen. Som underviser beror dine kompetencer på din erfaring, viden og formidlingsevne - men i lige så høj grad om du er i stand til at være til stede i undervisningen, også eventuelt når der opstår udfordringer i samspillet og relationen til kursister.

God mindfulnessformidling fordrer at man som underviser har en så solid og dyb egenpraksis og kropsliggørelse af mindfulness i sig selv, at man kan være til stede i det relationelle, også i de situationer hvor det er allersværest at være til stede og holde rummet åbent og undersøgende for alle. Den særlige evne til at være med alt det der er til stede i lokalet, er både udfordrende og helende for os selv og for vores kursister. Det er min erfaring at supervision i mindfulness kan være noget af det smukkeste og givende for ens egen praksis og fordybelse, som i virkeligheden er det mest værdifulde vi giver videre til andre.

Gennem supervision tilbydes du muligheden for at få din undervisningspraksis til eftersyn, med udgangspunkt i det som du selv oplever at have behov for at undersøge nærmere. Vi vil i fællesskab opdage dine styrker og svagheder, og komme omkring hele din fagperson, naturligvis altid med respekt for det du selv ønsker at gå ind i. Supervision er ikke terapi, men du kan naturligvis komme i berøring med et personligt lag, og få hjælp gennem supervisionen og mindfulnesspraksissen til at kigge nærmere og blive klogere på dig selv. Supervisionen kan være både direkte med observation i undervisningen, eller indirekte sammen med mig alene, og det kan være i grupper som kollegial supervision.

 

Lidt om min baggrund som supervisor:

Jeg er uddannet psykoterapeut og familieterapeut og har lært rigtig meget om supervision under min uddannelse, både i teori og som egen- og gruppesupervison, og i mit arbejde som terapeut for andre. Som en del af min uddannelse til MBSR-lærer har jeg gennemgået to runder med supervision på mine 8-ugers MBSR forløb som jeg modtog hos en af de mest anerkendte MBSR seniorlærere i USA Bob Stahl. Dette forløb over næsten et år fik jeg utrolig stort udbytte af og har lært meget at give videre til andre. Jeg har desuden haft to supervisionsgruppeforløb i Interpersonel Mindfulness med seniorlærer Phyllis Hicks, og har deltaget i flere supervisionsgrupper over længere tid med danske MBSR-kolleger. Mindfulness supervisionen har på mange måder styrket min egen integritet som underviser, hvilket jeg gerne vil hjælpe andre til at opleve.

I dag er jeg certificeret i MBSR og er tilknyttet Center for Mindfulness som deres konsulent og har erfaring med de vurderingskriterier der anvendes internationalt når en MBSR-lærer vurderes til certificering. Jeg er udvalgt som deltager på en ny forskningsbaseret efteruddannelse til "certified MBSR/MBI:TAC rater" hos UCSF/CFM i USA og Bangor/Oxford University og er dermed en del af det internationale netværk, der søger at styrke og sikre kvalitet og integritet i mindfulness formidlingen.

 

 

Nye forskningsudviklede kompetenceområder til vurdering af "god mindfulness undervisningspraksis"

Førende forskere ved Oxford og Bangor University i England har de seneste år udviklet et vurderingssystem, der giver mulighed for kvalificeret at kunne undersøge mindfulness-underviserens kompetencer, og det er disse kriterier der også ligger til grund for de internationale certificeringskriterier. Mindfulness-based Interventions Teaching Assessment Criteria eller forkortet kaldt MBI:TAC består af seks domæner/kompetencer, som jeg her har oversat til dansk:

 

Domæne 1: Dækning, hastighed og organisering af mindfulness sessionen i forhold til curriculum

Domæne 2: Relationelle færdigheder

Domæne 3: Kropsliggørelse af mindfulness

Domæne 4: Guidning af mindfulness praksisser

Domæne 5: Afdækning af kursustemaer gennem interaktiv inquiry og didaktisk undervisning

Domæne 6: Etablering af gruppemiljø for læring

 

(Kilde: Rebecca Crane, Willem Kyuken, Mark Williams m.fl. Bangor, Exeter & Oxford University 2012)

 

Hvordan foregår supervisionen?

Der vil altid indgå en mindfulness praksisperiode i supervisionen som giver os mulighed for at føle os ind på hinanden, og vores kommunikation og kontakt vil udgå fra mindfulness praksissen, hvor tingene får lov at folde sig ud gennem naturlig tilstedværelse.

Supervisionen vil have fokus på din fagpersonlige udvikling som mindfulness-underviser og være tilrettelagt, så det passer præcist til dig og din undervisning. Jeg kan komme ud på din arbejdsplads eller kursussted, eller du kan komme til mig i min klinik i Silkeborg, eller vi kan afholde vores møder på Skype. Det er også muligt at tilrettelægge forløbet for en gruppe kolleger, der underviser det samme sted. Hvis det har interesse kan supervisionen også tilrettelægges som et gruppedynamisk forløb, hvor man giver kollegial supervision med mig som facilitator for processen.

Sessionnerne foregår typisk på en time og koster 800 kr. + moms (200 kr.) pr. session pr. supervisand. Ved gruppeforløb beregnes prisen pr. supervisand og med grupperabat. Foregår sessionen på din arbejdsplads, pålægges gebyr til dækning af transporttid og kørselspenge i henhold til Statens gældende takster.

Ved tilmelding er det vigtigt, at jeg får så mange oplysninger om dig og din undervisning, og hvad du særligt ønsker at få belyst under supervisionen. Derfor foretager jeg en visitation i telefonen som er gratis.

 

Bemærk:

Du hæfter for minimum 3 sessioner for at det er muligt at arbejde sammen kvalificeret. Jeg anbefaler 8-10 sessioner, eller hvad der svarer til det mindfulness-forløb du ønsker at modtage supervision på, så vi kan gå i dybden med dit igangværende gruppeforløb.

Hvis du søger supervision som del af en formel mindfulness-uddannelse og har brug for supervision som en del af denne, udarbejder jeg gerne en statusrapport ved forløbets afslutning som dokumentation for supervisionen. Du skal du selv undersøge de forhold og regler der gælder på din specifikke uddannelse. 

Er der tale om MBSR-supervision med henblik på certificering hos Center for Mindfulness, UMASS, er der endnu ingen danske supervisorer officielt godkendt af CFM, men jeg har søgt om godkendelse som supervisor og afventer en sådan.

Du er meget velkommen til at kontakte mig via mail eller telefon, så vi sammen kan afklare og tilrettelægge det forløb, der passer bedst til dig. Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefonisk: 23425604.

 

 

 

AT LEVE I NUET ER LIVETS TEKNIK

OG ALLE FOLK GØR DERES BEDSTE.

MEN HALVDELEN VÆLGER DET NU, DER GIK,

OG HALVDELEN VÆLGER DET NÆSTE.

 

- PIET HEIN