FOREDRAG OG WORKSHOPS 

 

MINDFULNESS I SKOLEN / MENTAL SUNDHED TIL UNGE

 

Har I brug for en oplægsholder til jeres pædagogiske eller faglige dage,

der kan give ny inspiration til jeres undervisningspraksis?

 

Aldrig før har der været så meget fokus på stress blandt børn og unge, tendensen ser desværre ud til at stige med flere og flere der lider af hovedpine, mavepine og i værste tilfælde stresssymptomer, angst og depression. En måde at forebygge stress kan være at indføre flere pauser og nærvær i elevernes skoletid, der kan være med til at fremme deres trivsel, sundhed og understøtte deres læring, viser forskningen.

Jeg tilbyder at komme ud på din skole eller institution og fortælle om min viden og erfaring i at formidle nærvær og opmærksomhed til unge. Som projektleder og udvikler af det nye e-læringsprogram "Mindfulness i Skolen" og den funktionelle skoleapp "STOP", som er udviklet henover 2 år som et forskningsprojekt, kan jeg præsentere nogle meget simple metoder og materialer, der både kan være til gavn for unge elever, deres lærere og for hele skolemiljøet.

Forsknings- og udviklingsprojektet beror på afprøvning af mindfulness materialet i en 8. klasse læsesvage elever på en midtjysk efterskole og i en 9. klasse med 25 elever i en folkeskole. Mindfulness forløbene har haft en positiv og bæredygtig virkning hos de implicerede elever klasse og deres lærere, viser en ny forskningsrapport af forsker Anne Maj Nielsen DPU, Aarhus Universitet.

 

“De senere år har undersøgelser vist, at en stor andel af unge i uddannelse ikke trives. Mange unge, især de 15-årige piger, er ramt af stress. Derfor har formålet været at undersøge, hvordan mindfulness virker for unge i 9. klasse. Helt overordnet, så ser forløbet ud til at kunne bidrage til at forebygge stress i skolen for mange af eleverne. Det har hjulpet dem til at forholde sig til deres situation, så de udvikler deres ressourcer i stedet for at blive fanget i afmagt og stress”, siger forsker på projektet Anne Maj Nielsen.

 

*

Mindfulness har ikke kun det potentiale at reducere stress i forbindelse med indlæring og koncentration, men er en livsvarig ”mental værktøjskasse,” som den unge kan bruge igennem hele livet med de eksistentielle livsvilkår, der findes.

Målet er at skabe trivsel i en bred forstand ved at øve evnen til nærvær, opmærksomhed, koncentration, selvbevidsthed og selvaccept, relationskompetence, assertiv og ikkevoldelig kommunikation, venlighed og empati. I en meget hurtig omskiftelig verden med et hav af krav, forventninger og valgmuligheder har de unge brug for redskaber til fremme af indre robusthed, at kunne stå ved sig selv uden at vælte, og at kunne træffe fornuftige valg ud fra egne værdier.

Værdisæt som samhørighedsfølelse med andre og en forståelse af, at den enkeltes tanker, følelser, ord og handlinger påvirker omverdenen, og det ansvar, der ligger i at være venligt tilstede for sig selv og andre, er ligeledes centrale elementer i mindfulness træningen.

Det er mit ønske, at mange elever og skoler får kendskab til og gavn af mindfulness som pædagogisk metode, der blandt andet passer ind i skolernes understøttende undervisning, valgfag, tema- eller trivselsdage og meget andet.

*

*

Jeg giver såvel en introduktion til brugen af det omfattende undervisningsmateriale med 16 spændende lektioner/temaer, opgaver og logbog, og skoleappen til elevernes fritid - og desuden formidles viden om den forskning, der ligger forud og til grund for det danske skoleprogram. 

Foredraget veksler mellem teori og små øvelser og cases fra skolerne. Der er fokus på at ruste deltagerne med viden, inspiration og konkrete redskaber.  

Jeg læner mig tæt op af forskningen på området, krydret med historier - såvel do's & dont's - fra min erfaringer i marken.

 

Temaer som blandt andet berøres: 

 

  • Hvad er mindfulness i skolen - hvad ved man om området hidtil?

  • Hvad tilbyder det danske undervisningsprogram af muligheder for skoler/institutioner? 

  • Hvad kræver det at kunne formidle metoden på en kvalificeret og bæredygtig måde baseret på egen mindfulness praksis og de grundlæggende seks mindfulness kompetencer.

  • Hvilke positive effekter har det for eleverne, klassen og læreren selv - og hele skolemiljøet?

  • Hvordan gøres undervisningen konkret, relevant og forståelig og hvordan motiveres eleverne?

  • Hvordan kan man arbejde med modstand i klassen og/eller med elever med særlige vanskeligheder?

  

Dette og meget mere fortæller jeg om ud fra levende cases på film, billeder og guidede øvelser, og på en måde så det er skræddersyet og relevant for netop jeres institution og elevgrupper. 

*

*

Foredraget kan ligeledes være en introduktion til pædagogisk fagpersonale, der ønsker at starte på den nye efteruddannelse i Mindfulness i Skolen, som starter op i efteråret 2017. 

For at understøtte læreren eller pædagogens kompetencer i at formidle mindfulness til sine elever, har vi etableret en ny 9-månders efteruddannelse, der lægger sig tæt op af mindfulness undervisningsprogrammet. Efteruddannelsen består overordnet af tre moduler. Modul 1: Mindfulness til mig selv, som består af et 8-ugers fyraftenskursus i det anerkendte voksenprogram Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR), Modul 2: Praktikum som weekendinternat hvor man lærer at guide øvelser og kommer godt ind i materialet og Modul 3: Webinarkursus med online-supervision der kan tages fleksibelt og eventuelt imens man kører sit mindfulnessforløb i egne klasser eller lign. Efteruddannelsen afsluttes med en certificering og man er som deltager med i det første "ambassadør-korps" af Mindfulness i Skolen lærere på tværs af skoler og landet.

Læs meget mere om efteruddannelsen og den detaljerede beskrivelse: www.mindfulness-i-skolen.dk 

*     

  

Der kan også være tale om en mere oplevelsesorienteret workshop, hvor personalet får afprøvet øvelser og guidninger, som kan bruges i undervisningen af eleverne og dermed får kendskab til det digitale undervisningsprogram direkte i anvendelse, herunder får demonstreret brugen af den nye Mindful Skole App "STOP".

En workshop giver mulighed for at udveksle om, hvordan man kan udvikle særligt tilrettelagte forløb og materialer, der svarer lige netop til de elever, I beskæftiger jer med, herunder læsesvage elever eller elever med særlige behov.

Der er tid til egen erfaring og fordybelse i udvalgte øvelser, så mindfulness bliver oplevet på egen krop, hvilket er forudsætning for at forstå og formidle det. 

*

*

HVAD SKRIVES OM MINDFULNESS I SKOLEN PROJEKTET?

Læs en ny artikel fra DR.dk om Mindfulness i Skolen projektet: https://www.dr.dk/levnu/boern/nu-kan-mindfulness-blive-en-del-af-skoledagen

Mindfulness Foreningen har officielt frigivet materialet som kan hentes direkte og gratis her:  http://mindfulnessforeningen.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=606

Det nye e-læringsprogram og Mindful Skole App "STOP" er anmeldt på MindfulnessGuiden: https://mindfulnessguiden.dk

Eller hør det 4 min. interview på Godmorgen P4 Østjylland sendt d. 23. aug. kl. 8.17. og kan streames her: Interview Rikke Lauritzen  

Besøg vores spændende hjemmeside Center for Mindfulness i Skolen som jeg er medstifter af og formand for og læs om vores værdier, visioner og aktiviteter: www.mindfulness-i-skolen.dk 

PRISER OG AFTALER

Kontakt mig for interesse og yderligere spørgsmål, så laver vi en aftale, der passer til jeres interesser og ønsker. Pris for foredrag på normalt 1-2 timer er ml. 4000-6000 kr. afhængig af antal deltagere, forberedelse og transporttid. Workshops varer normalt 6 timer (f.eks. kl. 9-16) og koster ml. 12.000-14.000 kr. afhængig af antal deltagere, forberedelse og transport. Priserne er ekskl. moms. Både foredrag og workshops tilbydes rundt i hele landet. Ring til mig og vi laver en aftale, der passer for begge partere.

*

OM FOREDRAGSHOLDEREN

Rikke Braren Lauritzen er uddannet cand. mag. og tidl. sproglærer med over 20 års undervisningserfaring og pædagogisk udviklingsarbejde i bagagen. Hun er desuden psykoterapeut MPF og familieterapeut med egen privatklinik, og er internationalt certificeret lærer i Mindfulness-baseret Stress reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA og superviserer i mindfulness for professionelle. Hun har udviklet det 2-årige forskningsprojekt og undervisningsmateriale "Mindfulness i Skolen" og mindfulness app til unge "STOP", og er formand for og stifter af Center for Mindfulness i Skolen, som pt. udvikler en ny 1-årig efteruddannelse i mindfulness for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med professionshøjskoler. Desuden er hun forfatter til forskellige danske og engelske artikler og arbejder frivilligt i forskellige hjælpeorganisationer bla. et skoleprojekt i Nepal. Hun er 46 år, mor til to teenagere på 16 og 19 og bosiddende i Silkeborg.

 

          

 

 

  

 

 

 

AT LEVE I NUET ER LIVETS TEKNIK

OG ALLE FOLK GØR DERES BEDSTE.

MEN HALVDELEN VÆLGER DET NU, DER GIK,

OG HALVDELEN VÆLGER DET NÆSTE.

 

- PIET HEIN