FOREDRAG OG WORKSHOPS 

 

MINDFULNESS I SKOLEN / MENTAL SUNDHED TIL UNGE

 

Har I brug for en oplægsholder til jeres pædagogiske eller faglige dage,

der kan give ny inspiration til jeres undervisningspraksis?

 

Jeg tilbyder at komme ud på din skole eller institution og fortælle om min viden og erfaring i at formidle nærvær og opmærksomhed til unge. Som udvikler af mindfulness programmet "Mindfulness i Skolen" og den funktionelle skoleapp "STOP", har jeg meget på hjerne og hjerte, der både kan være til gavn for unge elever, deres lærere og for hele skolemiljøet. Forsknings- og udviklingsprojektet, jeg har beskæftiget mig med i de seneste 2-3 år, har haft en positiv og bæredygtig virkning hos de implicerede elever i 8. + 9. klasse og deres lærere, viser en ny forskningsrapport af forsker Anne Maj Nielsen DPU, Aarhus Universitet

 

Mindfulness har ikke kun det potentiale at reducere stress i forbindelse med indlæring og koncentration, men er en livsvarig ”mental værktøjskasse,” som den unge kan bruge igennem hele livet med de eksistentielle livsvilkår, der findes.

Målet er at skabe trivsel i en bred forstand ved at øve evnen til nærvær, opmærksomhed, koncentration, selvbevidsthed og selvaccept, relationskompetence, assertiv og ikkevoldelig kommunikation, venlighed og empati. I en meget hurtig omskiftelig verden med et hav af krav, forventninger og valgmuligheder har de unge brug for redskaber til fremme af indre robusthed, at kunne stå ved sig selv uden at vælte, og at kunne træffe fornuftige valg ud fra egne værdier.

Værdisæt som samhørighedsfølelse med andre og en forståelse af, at den enkeltes tanker, følelser, ord og handlinger påvirker omverdenen, og det ansvar, der ligger i at være venligt tilstede for sig selv og andre, er ligeledes centrale elementer i mindfulness træningen.

Det er mit ønske, at mange elever og skoler får kendskab til og gavn af mindfulness som pædagogisk metode, der blandt andet passer ind i skolernes understøttende undervisning, valgfag, tema- eller trivselsdage og meget andet.

*

 

*

Jeg giver såvel en introduktion til brugen af det omfattende undervisningsmateriale med 16 spændende lektioner/temaer, opgaver og logbog, og skoleappen til elevernes fritid - og desuden formidles viden om den forskning, der ligger forud og til grund for det danske skoleprogram.

Foredraget veksler mellem teori og små øvelser og cases fra skolerne. Der er fokus på at ruste deltagerne med viden, inspiration og konkrete redskaber.  

Jeg læner mig tæt op af forskningen på området, krydret med historier - såvel do's & dont's - fra min erfaringer i marken.

Foredraget kan ligeledes være en introduktion til pædagogisk fagpersonale, der ønsker at starte på den nye efteruddannelse i Mindfulness i Skolen.

*

 

*

Temaer som blandt andet berøres:

  • Hvad er mindfulness i skolen - hvad ved man om området hidtil?
  • Hvad tilbyder det danske undervisningsprogram af muligheder for skoler/institutioner?
  • Hvad kræver det at kunne formidle metoden på en kvalificeret og bæredygtig måde baseret på egen mindfulness praksis og de grundlæggende seks mindfulness kompetencer.
  • Hvilke positive effekter har det for eleverne, klassen og læreren selv - og hele skolemiljøet?
  • Hvordan gøres undervisningen konkret, relevant og forståelig og hvordan motiveres eleverne?
  • Hvordan kan man arbejde med modstand i klassen og/eller med elever med særlige vanskeligheder?

 

Dette og meget mere fortæller jeg om ud fra levende cases på film, billeder og guidede øvelser, og på en måde så det er skræddersyet og relevant for netop jeres institution og elevgrupper. 

 

*

       

Der kan også være tale om en mere oplevelsesorienteret workshop, hvor personalet får afprøvet øvelser og guidninger, som kan bruges i undervisningen af eleverne og dermed får kendskab til det digitale undervisningsprogram direkte i anvendelse.  

En workshop giver mulighed for at udveksle om, hvordan man kan udvikle særligt tilrettelagte forløb og materialer, der svarer lige netop til de elever, I beskæftiger jer med, herunder læsesvage elever eller elever med særlige behov.

Der er tid til egen erfaring og fordybelse i udvalgte øvelser, så mindfulness bliver oplevet på egen krop, hvilket er forudsætning for at forstå og formidle det. 

PRISER OG AFTALER

Kontakt mig for yderligere spørgsmål, så laver vi en aftale, der passer til jeres interesser og ønsker.

Pris for foredrag på normalt 1-2 timer er ml. 4000-6000 kr. afhængig af antal deltagere, forberedelse og transporttid.

Workshops varer normalt 6 timer (f.eks. kl. 9-16) og koster ml. 12.000-14.000 kr. afhængig af antal deltagere,

forberedelse og transport. Priserne er ekskl. moms. Både foredrag og workshops tilbydes rundt i hele landet.

 

Om foredragsholderen:

Rikke Braren Lauritzen er uddannet cand. mag. og tidl. sproglærer med over 20 års undervisningserfaring og pædagogisk udviklingsarbejde i bagagen. Hun er desuden psykoterapeut MPF og familieterapeut med egen privatklinik, og er internationalt certificeret lærer i Mindfulness-baseret Stress reduktion (MBSR) fra Center for Mindfulness i USA og superviserer i mindfulness for professionelle. Hun har udviklet det 2-årige forskningsprojekt og undervisningsmateriale "Mindfulness i Skolen" og mindfulness app til unge "STOP", og er formand for og stifter af Center for Mindfulness i Skolen, som pt. udvikler en ny 1-årig efteruddannelse i mindfulness for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med professionshøjskoler. Desuden er hun forfatter til forskellige danske og engelske artikler og arbejder frivilligt i forskellige hjælpeorganisationer bla. et skoleprojekt i Nepal. Hun er mor til to teenagere og bosiddende i Silkeborg.

 

        

 

KONTAKT FOR AFTALE 

 

 

 

AT LEVE I NUET ER LIVETS TEKNIK

OG ALLE FOLK GØR DERES BEDSTE.

MEN HALVDELEN VÆLGER DET NU, DER GIK,

OG HALVDELEN VÆLGER DET NÆSTE.

 

- PIET HEIN