"Hvis dit sind ikke er overskygget af unødige ting, da er det den bedste tid i dit liv" - Kinesisk ordssprog.

 

MED MINDFULNESS GENFINDER DU...

 NÆRVÆR - GLÆDE - SUNDHED - BALANCE - KÆRLIGHED TIL LIVET - VENLIGHED TIL DIG SELV OG ANDRE

 ... SÅ HVORFOR IKKE BEGYNDE AT DYRKE DET OG VÅGNE OP TIL DIT LIV LIGE NU OG HER!

 

Kære læser

Jeg er lige hjemvendt fra en fantastisk rejse til Nepal, dels på pilgrimsrejse og retreat og dels for at udvikle og undervise på et mindfulness skoleprojekt på en nonneskole i Kathmandu. Du er velkommen til at læse min beretning og rapport om forløbet med smukke billeder og udtalelser fra lærere og elever HER

I december har jeg fuld fokus på færdigudviklingen af det danske mindfulness skoleprogram Stressfri Ungdom der udgives til maj.

Som formand for Center for Mindfulness i Skolen (CMIS) arbejder jeg sammen med bestyrelsen om at udvikle nye mindfulness skoleprojekter i tæt samarbejde med danske skoler, læreruddannelser, universitetet og mange dygtige danske og internationale samarbejdspartnere.

Det bliver et spændende år 2017 med masser af forløb, projekter og visioner -  så følg gerne med!

Jeg tilbyder fra januar 2017 nye gruppeforløb, retreatdage, individuel terapi og som noget nyt supervision i mindfulness:

 

MINDFULNESS/MBSR                                                                                                   

Få mere sundhed, trivsel og kærlig tilstedeværelse i dit liv.                                                                            

Næste forløb mandage d. 9. JAN - 27. FEB 

Forår/sommer tirsdage d. 18. APR - 6. JUNI

Læs deltagerberetninger

 

MBSR STILHEDS-RETREATDAG

En hel dag i stilhed med nærvær, yoga og meditation.

Åben for alle der tidligere har praktiseret mindfulness:

Lørdag d. 18. FEB. kl. 9-16.30.

Søndag d. 28. MAJ kl. 9-16.30

 

INTERPERSONEL MINDFULNESS PROGRAM (IMP)

Få mere bevidsthed, nærvær og kærlighed i dine relationer.

Åben for alle der har taget MBSR/MBCT el. lign.

Næste forløb onsdage d. 11. JAN - 1. MARTS

Forår/sommer onsdage d. 19. MAJ - 7. JUNI

Læs deltagerberetninger

 

INDIVIDUEL MINDFULNESSTERAPI 8 UGERS FORLØB

Jeg har løbende optag på individuelle forløb i dagstimerne.

Forløbet tilrettelægges så det passer lige til dig.

 

SUPERVISION MINDFULNESS

Jeg tilrettelægger et forløb som passer præcist til din

fagpersonlige profil.

            

 

TILMELD OG VÆR SIKKER PÅ EN PLADS

 Du er også velkommen til at ringe mig op på 2342 5604 eller skrive til info@mindfulnessterapi.nu

 

Følg os på Facebook:

Mindfulness i Silkeborg / Mindfulness i Skolen Danmark / Interpersonel Mindfulness Danmark / MBSR Nordjylland / Familyretreatprovence

Om Rikke Braren Lauritzen, indehaver af Klinik for Mindfulnessterapi 

Etableret i 2010 af Rikke Braren Lauritzen med beliggenhed i Silkeborg. Jeg er 45 år, uddannet cand. mag. i fremmedssprog og kulturstudier og har arbejdet med integration i 13 år på et sprogcenter som underviser, jobguide og projektkonsulent. Da jeg færdiggjorde min 4-årige uddannelse til psykoterapeut MPF og familieterapeut fra Kempler, valgte jeg at tage springet og startede op som selvstændig terapeut på fuldtid i 2012. Min interesse for mindfulness bygger dels på min passion for meditation helt siden ungdomsårene, og dels på mine egne erfaringer som tidligere alvorlig stressramt. Mindfulness har i mange år været min egen medicin, hjælp til selvhjælp, der fortæller mig, hvornår og hvordan jeg skal passe på mig selv. Det er primært ud fra den personlige erfaring, at jeg underviser i mindfulness i dag, og jeg er desuden voldsomt interesseret i den videnskabelige forskning inden for området krop-sind-forbindelsens betydning for sundhed og trivsel.

Mine egne studier og træning i mindfulness fik mig ansporet til at starte på den internationale uddannelse til MBSR-lærer i USA ved Center for Mindfulness, hvorfra jeg i efteråret 2015 fik min certificering og henvises til af CFM. Jeg har modtaget undervisning af MBSR seniorlærere Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meyer, Melissa Blacker, Elana Rosenbaum, Pam Erdman og Bob Stahl. Desuden er jeg uddannet i overbygningen i Interpersonel Mindfulness Program (IMP) ved grundlæggerne Phyllis Hicks og Florence Meyer.

Jeg er i dag tilknyttet Center for Mindfulness som freelancekonsulent og deltager i en forskningsbaseret efteruddannelse til international certified MBSR/MBI-TAC rater for UCSF/CFM. I kraft af min tunge erfaring og ekspertice inden for MBSR, tilbyder jeg supervision til MBSR-lærere og øvrige mindfulnessundervisere.

Jeg mener, at mindfulness har potentiale til at bibringe såvel voksne, unge, børn og familier, mere ro, opmærksomhed, nærvær, omsorg og selvomsorg, og samhørighed og empati imellem mennesker, og der er stort potentiale i at skabe en Mindful Nation (inspireret af England). Jeg er særligt optaget af at udvikle og give adgang til kvalificerede og forskningsbaserede mindfulness-programmer til danske skoler og har et onlineprogram med app "Stressfri Ungdom" under udvikling til udgivelse i foråret 2017.  Jeg arbejder som stifter og formand for Center for Mindfulness i Skolen (CMIS) på at skabe samarbejde med danske skoler, lærerinstitutioner og universitetet, og på den måde sprede kendskab og erfaring med mindfulness som en god praksis også til børn og unge, gennem undervisningsforløb på skoler, og som efteruddannelsesmoduler til lærere og pædagoger. I den forbindelse sidder jeg med i forskellige danske, nordiske og internationale netværksgrupper omkring kvalitetsudvikling af mindfulness som intervention inden for sundhed og skole/uddannelse i overensstemmelse med de internationale standarder. 

Jeg samarbejde med flere mindfulness/MBSR institutioner og kolleger, og vægter fællesskabet med andre meget højt, hvorfor jeg også i sin tid var medstifter af Mindfulness Foreningen Danmark. Desuden er jeg medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og følger deres etiske retningslinjer for psykoterapeutisk praksis.

Som cand. mag. er jeg glad for at skrive om mine erfaringer i form af populær- og forskningsartikler, projektbeskrivelser og rapporter hvoraf nogle kan læses her.

Privat er jeg mor til to teenagere, datter på 15 og søn på 18 år, er fraskilt og nu samboende med Jesper som er seniorforsker inden for miljø. Jeg har rejst meget og blandt andet undervist danske unge i psykolog i Thailand, familier på mindfulness/yoga sommerretræte i Sydfrankrig og senest på et mindfulness skoleprojekt i Nepal. Jeg taler flydende engelsk og fransk og underviser gerne i udlandet.

Du er velkommen til at læse mit formelle CV og min professionnelle profil på LinkedIn.

 

 

Mindfulness for private, professionelle og skoler

*

Jeg formidler mindfulness til både voksne, unge, børn, familier, skoleelever og fagpersonale.

Alle har gavn af pauser, ro, koncentration, nærvær, glæde, kærlighed og selvomsorg.

 

Ressourcer

*