"Hvis dit sind ikke er overskygget af unødige ting, da er det den bedste tid i dit liv" - Kinesisk ordssprog.

 

MINDFULNESS HANDLER OM AT...

 

      GENFINDE GLÆDEN, BALANCEN & KÆRLIGHEDEN TIL LIVET

 

             VÆRNE OM DIG SELV, DIN TRIVSEL OG SUNDHED

                   

          FREMME NÆRVÆR OG KÆRLIG VENLIGHED TIL DIG SELV OG ANDRE

                                                            

                           VÅGNE OP TIL DIT LIV LIGE NU OG HER - OG NYDE DET !

 

Kære læser

Jeg har fået en fantastisk mulighed for at undervise på et skoleprojekt med mindfulness i Nepal i oktober-november, og har derfor først nye gruppeforløb efter nytår.

Da jeg arbejder intensivt med Mindfulness-i-skolen (MIS) og efteruddannelse af lærere og pædagoger i MIS, har dette mit primære fokus i 2017.

 

Jeg tilbyder fra januar 2017 to gruppeforløb:

 

MINDFULNESS/MBSR                                                                                                   

Få mere sundhed, trivsel og kærlig tilstedeværelse i dit liv.                                                                            

Næste forløb mandage d. 9. JAN - 27. FEB 2017

Læs deltagerberetninger

 

MBSR STILHEDS-RETREATDAG

En hel dag i stilhed med nærvær, yoga og meditation.

Åben for alle der tidligere har praktiseret mindfulness:

Lørdag d. 17. SEPT. kl. 9-16.30 (sted omkring Silkeborg oplyses).

Lørdag d. 18. FEB. kl. 9-16.30.

 

INTERPERSONEL MINDFULNESS PROGRAM (IMP)

Få mere bevidsthed, nærvær og kærlighed i dine relationer.

Åben for alle der har taget MBSR/MBCT el. lign.

Næste forløb onsdage d. 11. JAN - 1. MARTS 2017. 

Læs deltagerberetninger

 

INDIVIDUEL MINDFULNESSTERAPI 8 UGERS FORLØB

Jeg har løbende optag på individuelle forløb i dagstimerne.

Forløbet tilrettelægges så det passer lige til dig.

            

 

TILMELD OG VÆR SIKKER PÅ EN PLADS

 Du er også velkommen til at ringe mig op på 2342 5604 eller skrive til info@mindfulnessterapi.nu

 

Følg os på Facebook:

Mindfulness i Silkeborg / Mindfulness i Skolen Danmark / Interpersonel Mindfulness Danmark / MBSR Nordjylland / Familyretreatprovence

Om indehaveren af Klinik for Mindfulnessterapi 

Etableret i 2010 af Rikke Braren Lauritzen med beliggenhed i Silkeborg. Jeg er 45 år, uddannet cand. mag. i fremmedssprog og kulturstudier og har arbejdet med integration i 13 år på et sprogcenter som underviser, jobguide og projektkonsulent. Da jeg færdiggjorde min 4-årige uddannelse til psykoterapeut MPF og familieterapeut fra Kempler, valgte jeg at tage springet og startede op som selvstændig terapeut på fuldtid i 2012. Min interesse for mindfulness bygger dels på min passion for meditation helt siden ungdomsårene, og dels på mine egne erfaringer som tidligere alvorlig stressramt. Mindfulness har i mange år været min egen medicin, hjælp til selvhjælp, der fortæller mig, hvornår og hvordan jeg skal passe på mig selv. Det er primært ud fra den personlige erfaring, at jeg underviser i mindfulness i dag, og jeg er desuden voldsomt interesseret i den videnskabelige forskning inden for området krop-sind-forbindelsens betydning for sundhed og trivsel.

Mine egne studier og træning i mindfulness fik mig ansporet til at starte på den internationale uddannelse til MBSR-lærer i USA ved Center for Mindfulness, hvorfra jeg i efteråret 2015 fik min certificering. Desuden er jeg uddannet i overbygningen i Interpersonel Mindfulness Program (IMP). Jeg er i dag tilknyttet Center for Mindfulness i USA som freelancekonsulent og er på vej til at dygtiggøre mig som supervisor og Teacher Trainer i MBSR.

Min vision for mit virke er at sprede et kvalificeret kendskab til mindfulness i det etablerede samfund, med stærk inspiration fra Englands udtalte ønske om at blive en Mindful Nation. Jeg mener, at mindfulness har potentiale til at bibringe såvel voksne, unge, børn og familier, mere ro, opmærksomhed, nærvær, omsorg og selvomsorg, og samhørighed og empati imellem mennesker. Jeg arbejder på at skabe samarbejde med danske skoler, lærerinstitutioner og universitetet, og på den måde sprede kendskab og erfaring med mindfulness som en god praksis også til børn og unge.

Jeg er medstifter og formand for det nye Center for Mindfulness i Skolen (CMIS), er projektleder på Projekt Stressfri Ungdom, hvor jeg udvikler et igangværende dansk mindfulness skoleprogram med en app, der bliver offentligt tilgængeligt for alle unge elever i foråret 2017. I den forbindelse sidder jeg med i forskellige danske, nordiske og internationale netværksgrupper omkring kvalitetsudvikling af mindfulness som intervention inden for sundhed og skole/uddannelse i overensstemmelse med de internationale standarder. 

Jeg samarbejde med flere mindfulness/MBSR institutioner og kolleger, og vægter fællesskabet med andre meget højt, hvorfor jeg også i sin tid var medstifter af Mindfulness Foreningen Danmark. Desuden er jeg medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og følger deres etiske retningslinjer for psykoterapeutisk praksis.

Privat er jeg mor til to teenagere, datter på 15 og søn på 18 år og er fraskilt. Jeg har rejst meget og blandt andet undervist i Thailand, Frankrig og Nepal.

Du er velkommen til at læse mit formelle CV og min professionnelle profil på LinkedIn.

 

 

Mindfulness for private, professionelle og skoler

*

Jeg formidler mindfulness til både voksne, unge, børn og familier.

Alle har brug for ro, koncentration, nærvær, glæde, kærlighed og selvomsorg

-   kvaliteter vi alle rummer og kan lære at få mere af i vores liv. 

 

Ressourcer

*